Održavanje računara – firme

abstract presentation of the internet on earth

PAKETI I CENOVNIK ZA ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket 4

Broj računara

1 – 4

5 – 9

10 – 15

16 – 20

Broj štampača

0 – 2

0 – 2

0 – 5

0 – 5

Broj skenera

1

1

2

2

Vreme odziva

24h

24h

12h

12h

Radno vreme

09 – 18

09 – 18

08 – 19

09 – 19

Preventivno održavanje

Popust na cenu usluga van ugovorenih

nema

5%

10%

15%

Dijagnostikovanje kvara

Popravka

Instalacija softvera

Naručivanje potrošnog materijala

Broj mesečnih izlazaka u radnom vremenu

4

6

10

15

Online podrška (TeamViewer)

20

35

neograničeno

neograničeno

CENA pozvati pozvati pozvati pozvati

 

Design by: WebBox Srbija